Jízda do Č.Budějovic 24.7.2010 

Plánování a přípravy na celou akci trvaly déle než ona sama.Původně se měla uskutečnit na 2-3 dny, ve skutečnosti trvala něco málo přes 3 hodiny.Ale od začátku.Úplně nejnáročnější bylo stanovení termínu, kdy budeme moct všichni jet.Trochu práce také dalo přesvědčit manželky, že jde o výlet "bez bab".Každý něco podle svých možností a dávky fantazie slíbil a i přes tuto překážku jsme se dostali.Problém s ubytováním a zázemím pro akci vyřešil T.Štěpánek u svých kamarádů a tak jsme se těšili na návštěvu muzea stadionů i s odborným výkladem P.Hošťálka a na večerní degustaci místního piva.Předpovědi počasí však nevěstili nic dobrého a ráno v den odjezdu začalo nepřetržitě pršet.Jak se ukázalo, tuto překážku jsme nepřekonali.Né že bychom nechtěli.Všichni k odjezdu nastoupili a bylo na nich vidět odhodlání, jenže technika byla nakonec proti.Když jsme se asi po necelých 2 hodinách doslova protrápili do Senožat, výlet jsme museli zrušit.Ani návrat domů však nebyl jednoduchý a neustálé problémy s vodou v sání a zapalování činili z jinak spolehlivých strojů sotva pojízdné trosky.  Ve Studenym jsme museli jeden kus dokonce naložit na káru a dovézt za autem.Tady je třeba zdůraznit připravenost P.Nováka a J.Zubce.Sami byli sice promočení, ale stroje bez poruch.samozřejmě všichni věděli, že už se takhle nesejdeme a tak jsme se večer posilnili a druhý den vyrazili alespoň na projížďku po okolí.Ale i ta přinesla další technické problémy.Tentokrát se zapalováním J.Zubce.Ještě několik příštích dnů, když předpověď hlásila déšť na naše členy šťouralové pokřikovaly, zda náhodou zase nejedme do Č.Budějovic.Dobrou zpávou je však skutečnost, že mužstvo je zocelené a i v takto špatné situaci ho neopouští dobrá nálada.